KATAKLYSM
DISPYT (Fin) - Den ständigt närvarande ångesten, CD