PRIMORDIAL
GENITAL PUTREFACTION (Ger) - Stworzony Przez Bogow, CD