STÍNY PLAMENŮ (Cz Rep) – Jediný poskvrněný přítok, CD